NAHA - Norge 
Redaktør: Dina Tolfsby
 
Firmainfo
       


NAHA i Northfield


Norsk Utvandrermuseum

 
 
 
Norsk_amerikansk samling

Antall artikler: 37
default.aspx?ArticleID=122182&MenuID=7302
default.aspx?ArticleID=122181&MenuID=17855
default.aspx?ArticleID=120738&MenuID=7295
default.aspx?ArticleID=117297&MenuID=7295
default.aspx?ArticleID=117296&MenuID=17745
default.aspx?ArticleID=25038&MenuID=7299
default.aspx?ArticleID=116269&MenuID=7298
default.aspx?ArticleID=116268&MenuID=7293
default.aspx?ArticleID=114682&MenuID=17682
default.aspx?ArticleID=114667&MenuID=17608
default.aspx?ArticleID=23099&MenuID=7298
default.aspx?ArticleID=45104&MenuID=7302
default.aspx?ArticleID=107584&MenuID=17160
default.aspx?ArticleID=99185&MenuID=15758
default.aspx?ArticleID=96139&MenuID=16412
default.aspx?ArticleID=86139&MenuID=7294
default.aspx?ArticleID=86138&MenuID=15488
default.aspx?ArticleID=83034&MenuID=15184
default.aspx?ArticleID=74540&MenuID=14222
default.aspx?ArticleID=52382&MenuID=7300
default.aspx?ArticleID=52381&MenuID=7301
default.aspx?ArticleID=60864&MenuID=10656
default.aspx?ArticleID=115288&MenuID=7295
default.aspx?ArticleID=58122&MenuID=10656
default.aspx?ArticleID=54652&MenuID=10658
default.aspx?ArticleID=52383&MenuID=10658
default.aspx?ArticleID=52354&MenuID=10656
default.aspx?ArticleID=32276&MenuID=10657
default.aspx?ArticleID=45103&MenuID=10661
default.aspx?ArticleID=45105&MenuID=10661
default.aspx?ArticleID=43235&MenuID=7295
default.aspx?ArticleID=43234&MenuID=10661
default.aspx?ArticleID=37451&MenuID=7294
default.aspx?ArticleID=25060&MenuID=7295
default.aspx?ArticleID=24327&MenuID=10657
default.aspx?ArticleID=23904&MenuID=7293
default.aspx?ArticleID=23110&MenuID=7296
Nyheter


Norsk utvandring til Canada
Odd S. Lovolls bok om utvandringen til Amerika via kanadiske havnebyer, Across the Deep Blue Sea, er nå oversatt til norsk av Elisabet Middelthon og Marius Middelthon. Tittelen er Den lange overfarten: Tidlig norsk utvandring til Amerika. Boken blir lansert i Fritt Ords Lokaler i Uranienborgveien 2, tirsdag 3. mai 2016 kl. 17:00. Odd Lovoll vil snakke om sin bok i samtale med Gunnar Nerheim fra Universitetet i Stavanger. Det blir enkel servering. 

 
NAHA-Norges 13. fagseminar  
Seminaret vil blir avholdt i Stavanger i 2017
 
NAHA-Norges essaysamlinger  
Vol. XIV utkom i juni 2014 med undertittel "Migrant Journeys: The Norwegian-American Experience in a Multicultural Context". Vol. XV er under arbeid. Det vil inneholde artikler fra seminaret på Fagernes i 2014.
 
Ny bok om utvandringen til Amerika
Edvard Hoems roman, Slåttekar i himmelen, kom ut i november 2014. Det er første bind i fortellingen om hans familie i Romsdalen, hvorav mange utvandret til Syd-Dakota. Livet var tøft både for de som ble hjemme og de som utvandret. Bind to utkom i november 2015 med tittelen Bror min på prærien. Bind tre er ventet i november 2016.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Norsk utvandringshistorie i tre bind skrevet av Sverre Mørkhagen
Første bind, Farvel Norge, (2009) drøfter bakgrunnen for utvandringen til Amerika.
Annet bind, Drømmen om Amerika, (2012) omhandler historien om det norske Amerika (1825-1900).
Tredje bind, Det norske Amerika, (2014) behandler norsk-amerikanernes historie frem til 1975.

The tables of content of our essay collections and published books are listed under "Publikasjoner"