NAHA - Norge 
Redaktør: Dina Tolfsby
 
Firmainfo
       


NAHA i Northfield


Norsk Utvandrermuseum

 
 
 
Norsk_amerikansk samling
Norsk-amerikansk historielag, NAHA-Norge
23. september 2014
Den norske avdelingen av Norwegian-American Historical Association, NAHA-Norge, ble stiftet i 1981 og har stått for arrangementet av tolv seminarer innen norsk-amerikanske studier siden 1984. Hensikten med seminarene er å stimulere interessen for den norske utvandringen til Amerika og for norsk-amerikansk historie og kultur, videre å fremme forskning på dette feltet. De siste årene har det vært lagt større vekt på tverrfaglighet, og det faktum at forskning på norsk-amerikansk historie, kultur og etnisitet burde bli sett i forhold til andre etniske gruppers erfaringer.

Seminarene samler forskere både fra USA, Canada og Norge i tillegg til studenter og andre som er interessert i norsk-amerikanske studier. NAHA-Norge har hittil utgitt 14 bind i sin serie, som omfatter ti essaysamlinger og en bibliografi. De andre tre bøkene er blitt utgitt i samarbeid med andre forleggere. Medlemmene får tilsendt NAHA-Norges publikasjoner når de utkommer.

NAHA-Norge arrangerer også medlemsmøter de årene det ikke er seminar.

NAHA-Norge har nylig inngått en intensjonsavtale med moderorganisasjonen i USA som vil føre til noen endringer i forholdet mellom de to organisasjonene. Det tas sikte på å avholde en ekstraordinær generalforsamling våren 2015 for å behandle nødvendige vedtektsendringer. Livsvarige medlemmer av NAHA-USA vil beholde sine medlemsrettigheter der.

Alle interesserte inviteres til å bli medlem av den norske organisasjonen, og dermed støtte opp om arbeidet som gjøres for å fremme interessen for feltet på denne siden av Atlanteren.

Kontingent for 2015: kr. 250,-  betales til vår bankkonto: 0531.08.01811 (DnB) innen utgangen av mars.                                 

Ta gjerne kontakt med kassereren dersom du har spørsmål om medlemskap.

***************************************************************************  

Ellen Vollebæk, kasserer,  480 76 229
ev@rcn.no

Nils Olav Østremleder, 932 35 371
nils.o.ostrem@uis.no 

Arnstein Hjelde,  nestleder, 415 01 618
arnstein.hjelde@hiof.no

 
Nyheter

Norsk utvandringshistorie i tre bind skrevet av Sverre Mørkhagen
Første bind, Farvel Norge, (2009) drøfter bakgrunnen for utvandringen til Amerika.
Annet bind, Drømmen om Amerika, (2012) omhandler historien om det norske Amerika (1825-1900).
Tredje bind, Det norske Amerika, (2014) behandler norsk-amerikanernes historie fremt il 1975.

Ny bok om utvandringen til Amerika 
Edvard Hoems roman, Slåttekar i himmelen, kom ut i oktober ifjor. Det er første bind i fortellingen om hans familie i Romsdalen, hvorav mange utvandret til Syd-Dakota. Livet var tøft både for de som ble hjemme og de som utvandret. Bind to kommer.

Norske kvinner i Amerika
Olga Wilson fra Hærland i Indre Østfold reiste til Amerika i 1892. I april 1894 fikk hun en datter. Ifølge ryktene er faren William Taft, USAs 27. president.  Hver vinter bor hun og moren i Washington DC. Hjemme i Norge jobber de hardt for å spare penger til neste tur til USA. Bjørn Erik Thon har skrevet boken om Olga Wilsons dobbeltliv: Den amerikanske presidentens norske datter.

Norsk utvandring til Canada
Odd S. Lovoll er i gang med nytt bokprosjekt. Denne gangen dreier det seg om norsk utvandring til Canada. Bokens tittel er Across the Deep Blue Sea. Forlaget er Minnesota Historical Society Press, og boken er planlagt utgitt 17. februar 2015.

NAHA-Norges 12. fagseminar 
Seminaret fant sted fra 18. til 21. juni 2014 på Fagernes og samlet forskere fra USA og Norge. Temaet var «Freedom and Migration in a Norwegian-American Context». Siden 200-årsjubileet for den norske grunnloven ble feiret i 2014 ble begrepet «frihet» diskutert av mange av foredragsholderne. Norwegian-American Essays 2014, fra det forrige fagseminaret, som ble arrangert i Decorah, Iowa, i 2011, ble lansert på Fagernes. Temaet for denne konferansen var «Migrant Journeys: The Norwegian-American experience in a Multicultural Context». Boken kan bestilles hos Novus forlag: novus@novus.no

The Legacy of Cleng Peerson 
I oktober er det 150 år siden Cleng Peerson døde i Bosque County, og han skal hedres med et seminar 13.-16. oktober med deltagere fra USA og Norge. Se programmet her: http://clengpeersoncenter.org/wp-content/uploads/2014/10/Cleng-Peerson-seminar-Clifton-TX-oktober-2015.pdf 
Seminaret arrangeres av The Cleng Peerson Institute og Universitetet i Stavanger.
Det blir også en temareise til Texas 8. til 19. oktober 2015. Spørsmål om denne turen kan rettes til Fotefar Temareiser, tlf. 91820304 eller post@fotefartemareiser.no
Mer om programmet her:  Fotefar Temareiser  

The tables of content of our essay collections and published books are listed under "Publikasjoner"