NAHA - Norge 
Redaktør: Dina Tolfsby
 
Firmainfo
       


NAHA i Northfield


Norsk Utvandrermuseum

 
 
 
Norsk_amerikansk samling
Norsk-amerikansk historielag, NAHA-Norge
23. september 2014
Den norske avdelingen av Norwegian-American Historical Association, NAHA-Norge, ble stiftet i 1981 og har stått for arrangementet av tolv seminarer innen norsk-amerikanske studier siden 1984. Hensikten med seminarene er å stimulere interessen for den norske utvandringen til Amerika og for norsk-amerikansk historie og kultur, videre å fremme forskning på dette feltet. De siste årene har det vært lagt større vekt på tverrfaglighet, og det faktum at forskning på norsk-amerikansk historie, kultur og etnisitet burde bli sett i forhold til andre etniske gruppers erfaringer.

Seminarene samler forskere både fra USA, Canada og Norge i tillegg til studenter og andre som er interessert i norsk-amerikanske studier. NAHA-Norge har hittil utgitt 14 bind i sin serie, som omfatter ti essaysamlinger og en bibliografi. De andre tre bøkene er blitt utgitt i samarbeid med andre forleggere. Medlemmene får tilsendt NAHA-Norges publikasjoner når de utkommer.

NAHA-Norge arrangerer også medlemsmøter de årene det ikke er seminar.

NAHA-Norge har nylig inngått en intensjonsavtale med moderorganisasjonen i USA som vil føre til noen endringer i forholdet mellom de to organisasjonene. Ekstraordinær generalforsamling blir avholdt 23. januar 2016 for å behandle nødvendige vedtektsendringer. Livsvarige medlemmer av NAHA-USA vil beholde sine medlemsrettigheter der.

Alle interesserte inviteres til å bli medlem av den norske organisasjonen, og dermed støtte opp om arbeidet som gjøres for å fremme interessen for feltet på denne siden av Atlanteren.

Kontingent for 2016: kr. 250,-  betales til vår bankkonto: 0531.08.01811 (DnB) innen utgangen av mars.                                 

Ta gjerne kontakt med kassereren dersom du har spørsmål om medlemskap.

***************************************************************************  

Ellen Vollebæk, kasserer,  480 76 229
evollebaek@gmail.com

Nils Olav Østremleder, 932 35 371
nils.o.ostrem@uis.no 

Arnstein Hjelde,  nestleder, 415 01 618
arnstein.hjelde@hiof.no

 
Nyheter


Norsk utvandring til Canada
Odd S. Lovolls bok om utvandringen til Amerika via kanadiske havnebyer, Across the Deep Blue Sea, er nå oversatt til norsk av Elisabet Middelthon og Marius Middelthon. Tittelen er Den lange overfarten: Tidlig norsk utvandring til Amerika. Boken blir lansert i Fritt Ords Lokaler i Uranienborgveien 2, tirsdag 3. mai 2016 kl. 17:00. Odd Lovoll vil snakke om sin bok i samtale med Gunnar Nerheim fra Universitetet i Stavanger. Det blir enkel servering. 

 
NAHA-Norges 13. fagseminar  
Seminaret vil blir avholdt i Stavanger i 2017
 
NAHA-Norges essaysamlinger  
Vol. XIV utkom i juni 2014 med undertittel "Migrant Journeys: The Norwegian-American Experience in a Multicultural Context". Vol. XV er under arbeid. Det vil inneholde artikler fra seminaret på Fagernes i 2014.
 
Ny bok om utvandringen til Amerika
Edvard Hoems roman, Slåttekar i himmelen, kom ut i november 2014. Det er første bind i fortellingen om hans familie i Romsdalen, hvorav mange utvandret til Syd-Dakota. Livet var tøft både for de som ble hjemme og de som utvandret. Bind to utkom i november 2015 med tittelen Bror min på prærien. Bind tre er ventet i november 2016.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Norsk utvandringshistorie i tre bind skrevet av Sverre Mørkhagen
Første bind, Farvel Norge, (2009) drøfter bakgrunnen for utvandringen til Amerika.
Annet bind, Drømmen om Amerika, (2012) omhandler historien om det norske Amerika (1825-1900).
Tredje bind, Det norske Amerika, (2014) behandler norsk-amerikanernes historie frem til 1975.

The tables of content of our essay collections and published books are listed under "Publikasjoner"