NAHA - Norge 
Redaktør: Dina Tolfsby
 
Firmainfo
       


NAHA i Northfield

Norsk_amerikansk samling
Norsk-amerikansk
samling


Norsk Utvandrermuseum

 
Norsk-amerikansk historielag, NAHA-Norge
17. april 2002

Den norske avdelingen av Norwegian-American Historical Association, NAHA-Norge, ble stiftet i 1981 og har stått for arrangementet av ni seminarer innen norsk-amerikanske studier siden 1984. Hensikten med seminarene er å stimulere interessen for den norske utvandringen til Amerika og for norsk-amerikansk historie og kultur, videre å fremme forskning på dette feltet. De siste årene har det vært lagt større vekt på tverrfaglighet, og det faktum at forskning på norsk-amerikansk historie, kultur og etnisitet burde bli sett i forhold til andre etniske gruppers erfaringer.

Seminarene samler forskere både fra USA, Canada og Norge i tillegg til studenter og andre som er interessert i norsk-amerikanske studier. NAHA-Norge har hittil utgitt elleve bind i sin serie, som omfatter syv essaysamlinger og en bibliografi. De andre tre bøkene er blitt utgitt i samarbeid med andre forleggere. Medlemmene får tilsendt NAHA-Norges publikasjoner når de utkommer.

NAHA-Norge arrangerer også medlemsmøter de årene det ikke er seminar.

De som ønsker å bli medlem av NAHA-Norge kan kontakte kassereren, pr. e-mail eller telefon. Kontingenten kan sendes over

Bankgiro: 0531.08.01811 (DnB)                                      

Kontingent

 • Vanlig medlemskap (årets bok inkludert) kr. 450,- 
 • Vanlig medlemskap (uten publikasjon)    kr. 150,- 
 • Livsvarig medlemskap (porto årets bok og
  lokal kontingent)  kr. 300,-
   
 • Livsvarig medlemskap (uten publikasjon)   kr. 0,00
 • Livsvarig medlemskap (uten publikasjon,
  med lokal kontingent) kr. 200,-
    
 • Studentmedlemskap (årets bok inkludert)  kr. 425,- 
 • Studentmedlemskap (uten publikasjon)     kr. 100,-
            (Med gyldig studiekort)
 

Ta gjerne kontakt med kassereren dersom du har spørsmål om medlemskap.

 **************************************************************************************  

Ellen Vollebæk, kasserer,  480 76 229 (mobil)
ev@rcn.no
 
Terje Hasle Joranger, leder, 61 34 61 61
tmh-jora@online.no
 
Kari Anne Fekjær, nestleder, 971 53 865 (mobil)
 
Nyheter


Norsk utvandringshistorie i tre bind
Første bind, Farvel Norge, drøfter bakgrunnen for utvandringen til Amerika
Annet bind, Drømmen om Amerika, omhandler historie om det norske Amerika (1825-1900)
Tredje bind vil behandle historien på 1900-tallet

Norsk-amerikanske aviser
Lovoll, Odd. Norwegian Newspapers in America: Connecting Norway and the New Land
Norsk oversettelse:
Norske aviser i Amerika
Boken inneholder liste over alle avisene sortert etter stat

Norsk-amerikanske kvinner
Norwegian-American Women: Migration, Communities, and Identities
Edited by Betty Bergland and Lori Ann Lahlum
Inneholder en bibliografi over litteratur (skjønn- og faglitt.) skrevet om og av norske kvinner


The tables of content of our essay collections and published books are listed under "Publikasjoner"